Od czasu rad delegatów i komisarzy ludowych za „Wielikaj Oktriabskaj Riewalucji” namnożyło się nam wszelakich gremiów, która przyjmują na siebie wielce odpowiedzialne zadania gadania po to żeby gadać. Ręce opadają, jak obserwuje się tych ważnych „mędrców”, którzy niewiele biorą na siebie odpowiedzialności, ale gęby im się nie zamykają na każdy temat. Continue Reading…