Byłeś skuteczny. Swoim zachowaniem wypłoszyłeś mnie i moją NN z kina. To był ostatni seans, na którym byliśmy. A chcieliśmy zacząć ten rok sensownie. Poszliśmy na „W ciemności”, głośne działo Agnieszki Holland o lwowskim kanalarzu, który ratował w czasie wojny Żydów. Continue Reading…