Ewangelia Marka 12, 13-17. tł. biblia Warszawska.
I posłali do niego niektórych z faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Przyszli, więc i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy; nie oglądasz się, bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej; czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? A On przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich: Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Tedy mu przynieśli. A On rzekł do nich: Czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli: Cesarski. Wtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go.
To cały komentarz do sprawy uchwały radnych miejskich o tym by Jan Paweł II był patron miasta, w kontekście ostatniej wypowiedzi biskupa Diecezji Świdnickiej.