Zachwycanie się swoim miastem najlepiej wychodzi wiosną, a szczególnie w maju. Zieleń przysłania wiele braków i powoduje, że jej ożywcza barwa zmienia mój nastrój. Teraz spacerując wyślizganymi od pośniegowego błotka chodnikami ostrzej jawi się obraz niektórych kwartałów miasta i ich mizerii. Continue Reading…