Zawsze powtarzano mi, że Świdnica to miasto tradycji. Na niej buduje się dzisiejszą tożsamość czy ktoś chce, czy nie chce. A tu nagle dowiaduję się, że pojawienie w krajobrazie pierwsze „Świątyni Konsumeryzmu” staje się momentem epokowym dla miasta. Continue Reading…