Historia jest nauczycielką życia, dlatego zapoznając się z nią, czyli z przyczynami i skutkami pewnych zdarzeń w przeszłości, człowiek powinien wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów, jakie miały miejsce wiele lat temu. Dlatego poznajemy historię, aby nie dopuścić nigdy więcej do zbrodni i głupich czynów, mając w świadomości skutki zaistniałych wydarzeń.
Tak znane stwierdzenie z „historią” w tle opisuje pewna świdnicka licealistka. Rzeczywiście miałem nie cofać się w przeszłość, ale po przeczytaniu pewnego dokumentu z archiwum państwowego doszedłem do wniosku, że moja samopoczucie wewnętrzne mogłoby być narażone na spory szwank. Pisałem o tym już wczoraj i wracam ze względu na świeżość sprawy. Od dawna miałem sentyment do Adama M. i nigdy się z tym nie kryłem. Uważałem go, jak to zgrabnie określali moi koledzy z magistratu, którzy „pod nim” pracowali, za „Ludzkie Panisko”. Ale powierzchowny ogląd i sympatie towarzyskie to jedno, a twarde realia sprawowaniu władzy w mieście to drugie.
Dlatego sięgnąłem do historii Świdnicy i chciałbym do pełnej oceny dzisiejszego kandydat na prezydenta miasta przywołać jeden wiele mówiący dokument. To sporządzona 14 maja 1983 roku przez ówczesnego prezydenta miasta „Analiza zaistniałych zdarzeń w dniu 1 maja 1983 roku w Świdnicy”. O autorstwie dokumentu świadczy umieszczona w jego lewym górnym rogu prostokątna pieczęć prezydenta miasta Świdnicy. Co w nim jest interesującego? Zaczyna się od opisania wypadków, jakie miały miejsce na ulicach miasta w dniu Święta Ludzi Pracy.(„ Bliżej ludzi” – tytuł programu wyborczego świdnickiej SLD 2010 – przypomnienie tetrykowe). Jak przebiegała i gdzie zaczęła się kontr manifestacja świdniczan. Kto brał w niej udział. Padają nawet nazwiska. Brakuje jedynie znanego i sławnego zawołania ówczesnego aparatu o „karłach reakcji”. Ale po kolei. Lektura jest pasjonująca i mówiąca wiele o jej autorze. Później następuje szczegółowy opis tzw. podjętych działań. Czytamy w nim –
„Piętnaście osób najbardziej aktywnych w kontrpochodzie zostało ukaranych z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym przez kolegium, w tym 13 kar grzywny na sumę 198 tys. zł i dwie kary aresztu zasadniczego w wymiarze 2 i 3 miesięcy. Nazwiska osób ukaranych będących pracownikami zakładów pracy zostały przekazane kierownictwom zakładów. Podjęto działania prawne w stosunku do pozostałych osób niezwiązanych z zakładami uspołecznionymi. Do dnia 13 maja br. Wydział Handlu i Usług Urzędu Miejskiego wydał decyzje w stosunku do 2 rzemieślników, cofając zezwolenia na wykonywanie rzemiosła. Dalsze decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie.”
Przeczytałem to i jak mawiał mój nieżyjący ojciec „krew jaśnista mnie zalała”. Ja tu dziubka robię do Adama M., niemal się mizdrzę, a on 27 lat temu w tym mieście zachowywał się niemal jak nie przymierzając jakiś „oprawca”. I dzisiaj śmie mówić, że wszystko „Bliżej ludzi”. Rzeczywiście, szczególnie tych lanych pałami i wyrzuconych z pracy, i karanych grzywnami lub aresztem. Trzeba mieć wyjątkową czelność, by stawać naprzeciw mieszkańców miasta i mydlić im oczy. Ale to nie koniec. Jest jeszcze jeden znamienny fragment tego dokumentu z archiwum państwowego we Wrocławiu, oddział Wałbrzych, sygnowany numerem 1943 mps.
W ostatniej części autor (przypomnijmy prezydent miasta Świdnicy – a był nim wówczas Adam Markiewicz) opisuje „Zalecenia i wnioski do dalszej pracy”. I brzmią one następująco – „Zobowiązuje się kierownictwa zakładów pracy do dokonania oceny udziału pracowników w pochodzie 1 – Majowym….Zaleca się kierownictwom zakładów pracy wyciągnięcie najdalej idących wniosków w stosunku do osób ukaranych przez kolegium, jak również do osób, których dane będą sukcesywnie podawane…Zobowiązuje się Wydział Handlu i Usług oraz Komunikacji do dalszych działań zmierzających do wyeliminowania osób o niewłaściwej postawie społecznej, a prowadzących działalność na podstawie zezwolenia….”.
I to by było na tyle. Moi cierpliwi Czytelnicy – oceńcie to sami. Nie jestem Piłatem i nie umywam rąk, ale to wszystko jest zbyt jasne i paskudne, bym stawiał kropkę nad „i”.

Comments

comments